Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Bẫy hơi (Steam Trap) HELS

     Bẫy hơi (Steam Trap) HELS
     Nhà sản xuất: HELS

     Cung cấp bẫy hơi Hels-Xuất xứ Thổ Nhỹ Kì.

     Steam Trap brand HELS.

     Các loại bẫy hơi HELS.

      1) Bẫy hơi dạng cơ (Mechanical)

     Model tiêu biểu : HSK-20D, HSK-20F, HSK-25D, HA-20D, SA-20D, HA-20F, SA-20F

      

            

     2) Bẫy hơi nhiệt động (Thermodynamic).

     Model tiêu biểu : HELS HTD-37F, HELS HTD-37D, HELS HYT-35, HELS HTD-50.

      3) Bẫy hơi nhiệt tĩnh (Thermostatic ).

       HELS HTK-90K, HELS HTK-75F, HELS HTK-76

     Gửi
     back to top