Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Bộ dò oxy TECNOCONTROL TS236-TS237

     TS236 TECNOCONTROL
     Nhà sản xuất: TECNOCONTROL

     Bộ dò oxy TS236-TS237

     • Power Supply: 230 Vac
     • Output: 4÷20 mA (0-25% O2)
     • Measuring range: 0-25%
     • Resolution: 0.1%
     • Calibration: automatic
     • Working Temperature: Probe 0 / +800°C
     TS236 - Standard Probe Body 300°C

      

     Gửi
     back to top