Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Bộ mã hoá vòng quay SEW 13621580

     Bộ mã hoá vòng quay SEW 13621580
     Nhà sản xuất: SEW-EURODRIVE

     Bộ đếm xung SEW

     No : 13621580

     Incremental Encoder 0G 73 RN 1024

     IP65  Ub = 7 …30 VDC

     List encoder sew :

     Encoder Sew EI7x B DR80 Part no: 18254586

     Encoder Sew Part no: 186050X

     Encoder Sew Part no: 5951038

     Encoder Sew Part no: 1852485

     Encoder Sew Part no: 1854607

     Encoder Sew Part no: 1860496

     Encoder Sew Part no: 1858661

     Encoder Sew Part no: 13630733 ngưng sản xuất aupdate Part no 13642715

     Encoder Sew Part no: 13621572 ngưng sản xuất aupdate Part no 13642693

     Encoder Sew Part no: 13630806 ngưng sản xuất aupdate Part no 13642782

     Encoder Sew Part no: 13630768 ngưng sản xuất aupdate Part no 13643878

     Product tags
     Gửi
     back to top