Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng 213.53.100-10 bar

     Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng 213.53.100-10 bar
     Nhà sản xuất: WIKA

     213.53.100 Bottom 1/2” NPT ( 0 ~ 10 ) bar

     Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng mặt có dầu 213.53.100

     Model : 213.53

     Đường kính mặt  100 mm.Chân Đứng.Kết nối 1/2” NPT.

     Dãi đo ( 0 ~ 10 ) đơn vị đo thể hiện bar

     Cấp chính xác 1.0

     Vật liệu : mặt kính,body stainless steel 316L, chân đồng, mặt có dầu

     Xuất xứ Đức.

     List hàng có sẵn.

     111.12.40.Back.1/8"(0~10)bar
     111.12.50.Back.1/8"(0~10)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~210)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~160)bar
     232.50.100.Bottom.1/2''(0~40)bar
     232.50.100.Bottom.3/8''(0~6)bar
     232.50.100.Bottom.3/8''(0~10)bar
     232.50.160.Bottom.1/2"(-1~1.5)bar
     212.53.100.Bottom.1/2''(0~10)bar
     212.53.100.Bottom.1/2''(0~16)bar
     212.53.100.Bottom.1/2''(0~210)bar
     212.53.63.Bottom.1/4"(0~16)bar
     212.53.63.Back.1/4"(0~60)bar
     232.50.63.Back.1/4"(0~10)kgf/cm2+PSI
     R52.100.1/2".L=50x6(0~300)Deg C
     232.50.160.Bottom.1/2"(0~10)kgf/cm2+PSI
     232.50.160.Bottom.1/2"(0~16)kgf/cm2+PSI
     111.12.63.Back.1/8"(-1~0)bar+PSI
     212.53.63.Bottom.1/4"(0~6)kgf/cm2+PSI
     212.53.63.Bottom.1/4"(0~10)kgf/cm2+PSI
     212.53.63.Bottom.1/4"(0~16)kgf/cm2+PSI
     R52.100.1/4".L=200x6(0~100)Deg C
     232.34.115+990.27(0~6000)KPA
     R52.100.1/2".L=140x8(0~150)Deg C
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~6)kgf/cm2+PSI
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~16)kgf/cm2+PSI
     212.53.63.Back.1/4"(0~1)mpa
     212.53.63.Bottom.1/4"(0~400)bar
     232.50.160.Bottom.1/2"(0~25)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~60)bar
     232.50.63.Back.1/4"(0~6)kgf/cm2+PSI
     A52.100.1/2".L=250x6(0~100)Deg C
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~2.5)bar+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~250)bar
     232.50.100+990.34.Bottom.1/2"(0~100)PSI
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~4)kgf/cm2+PSI
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~10)kgf/cm2+PSI
     A52.100.1/2".L=100x6(0~150)Deg C
     A52.100.1/2".L=100x6(0~200)Deg C
     A52.100.1/2".L=100x6(0~300)Deg C
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~6)kgf/cm2+PSI
     BOTTOM
     232.50.63.Bottom.1/4"(-1~0)bar
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~25)bar
     A52.100.1/2".L=100x6(0~500)Deg C
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~2.5)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~6)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~10)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~16)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~400)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(-1~0)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~2.5)bar+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~6)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~10)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~16)kgf/cm2+PSI
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~25)bar
     232.50.100.Bottom.1/2"(0~400)bar
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~10)kgf/cm2+PSI
     232.50.63.Bottom.1/4"(0~25)bar
     R52.63.1/2".L=100x6(0~120)Deg C

     Gửi
     back to top