• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Đồng Hồ Đo Áp Suất Wika EN 837-1

     Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100.Bottom.1/2” NPT- 25 Bar
     Manufacturer WIKA

     Đồng hồ áp suất WIKA (Áp kế Wika) 232.50

     Model : 232.50

     Đường kính mặt  100 mm.Chân đứng.Kết nối 1/2” NPT.

     Dãi đo ( 0 ~ 25 ) đơn vị đo thể hiện BAR.

     Cấp chính xác 1.0

     Vật liệu : mặt kính,body stainless steel 316L.

     Giới hạn chịu áp của đồng hồ:

     • Mặt 63mm:
      • Điều kiện áp ổn định: 3/4 giá trị thang đo đồng hồ
      • Điều kiện áp dao động: 2/3 giá trị thang đo đồng hồ
      • Áp dao động trong thời gian ngắn: bằng giá trị thang đo đồng hồ
     • Mặt 100 và 160mm:
      • Điều kiện áp ổn định: bằng giá trị thang đo đồng hồ
      • Điều kiện áp dao động: 0,9 lần giá trị thang đo đồng hồ
      • Áp dao động trong thời gian ngắn: 1,3 lần giá trị thang đo đồng hồ

     Giới hạn nhiệt độ:

     • Nhiệt độ môi trường:
      • -40 … +60 °C cho đồng hồ không điền dầu
      • -20 … +60 °C cho đồng hồ điền dầu
     • Nhiệt độ môi chất:
      • Tối đa 200 °C cho đồng hồ không điền dầu
      • Tối đa 100 °C cho đồng hồ điền dầu

     Ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ của hệ thống thay đổi so với nhiệt độ tham chiếu (+20 °C): tối đa ±0.4 %/10 K trên thang đo

      

      

     <

     Các model có sẵn tại kho.

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~400)bar

     232.50.100.Bottom.1/2"(-1~0)bar

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~2.5)bar+PSI

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~6)kgf/cm2+PSI

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~10)kgf/cm2+PSI

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~16)kgf/cm2+PSI

     232.50.100.Bottom.1/2"(0~25)bar

     back to top
     Filters