Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Máy thổi khí Sonic Air Systems

     Máy thổi khí Sonic 150
     Nhà sản xuất: SONICS AIR SYSTEMS

     Máy thổi khí Sonic Air Systems

     Model SONIC 150

     Output flow rate: 700 cfm(331 lps) to 1200 cfm(566 lps)

     Ambient Temperature : 10 ℉ (12 ℃) to 105 ℉ (40 ℃)

     Air Temperature Range  :  <125 ℉ (52 ℃)

     Nhà sản xuất Sonic Air Systems - USA

     Các model tương tự 

     Centrifugal Air Blower Sonic 70

     Centrifugal Air Blower Sonic 85

     Centrifugal Air Blower Sonic 100

     Centrifugal Air Blower Sonic 200

     Centrifugal Air Blower Sonic 300

      

      

      

      

     Gửi
     back to top