Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Motor BODINE ELECTRIC

     BODINE ELECTRIC 33A5BEPM-W3
     Nhà sản xuất: BODINE ELECTRIC

     Cung cấp Motor BODINE.

     DC Gearmotor BODINE ELECTRIC.USA

     Type 33A5BEPM-W3  . Hp  1/8 .  Rpm  84 .Ratio 29.7:1 TRQ 65 Lb-in. 130 Vdc  

      

     Gửi
     back to top