Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Motor rung Kendrion OLV554001A00

     Vibrator Kendrion 2155408B1, OLV554001A00
     Nhà sản xuất: KENDRION

     Electromagnetic linear oscillator

     Motor rung Kendrion

     Type :  21554-08B1, OLV554001A00

     230V, 50HZ, 100% ED, Stroke 6mm (stock code 2151018)

     Xuất xứ UK

     KENDRION OLV504001, KENDRION OLV514001, KENDRION OLV544001 .

     Gửi
     back to top