• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Ống hơi Polyurethane Pisco UB/UBT

     Ống hơi Polyurethane Pisco UB/UBT
     Manufacturer: PISCO

     Cung cấp ống hơi khí nén PISCO

     Thông số làm việc.

     Type test   Low Friction Polyurethane Tube, UBS Polyurethane Tube, UB
     Fluid Admitted Air Air
     Service Pressure Range at 20ºC 0~116 psi (0~0.8MPa)(8bar) 0~116 psi (0~0.8MPa)(8bar)
     Service Temperature Range 5~140ºF (-15~60ºC) 5~140ºF (-15~60ºC)
     Working Vacuum ANSI 300 -29.5in.Hg (-100kPa)

     Hàng có sẵn loại cuộn 100 m. ống hơi pisco phi 1.8 mm, ống hơi pisco phi 3 mm, ống hơi pisco phi 4 mm, ống hơi pisco phi 6 mm, ống hơi pisco phi 8 mm, ống hơi pisco phi 10 mm, ống hơi pisco phi 12 mm, ống hơi pisco phi 16 mm.

      

     Ống UB sản xuất tại nhà máy Pisco Japan

     UB0425-100-BU, UB0640-100-BU, UB0850-100-BU, UB1065-100-BU, UB1280-100-B, UB1611-20-BU

     Order code

     Ống UBT sản xuất tại nhà máy Pisco Taiwan

     back to top
     Filters