Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Van điện từ CKD 4F620-20-AC220V

     Van Solenoid CKD 4F620-20-AC220V
     Nhà sản xuất: CKD

     Cung cấp Van điện từ CKD, Van solenoid CKD.

     Series 4F4, 4F5, 4F6, 4F7.Bore size: 63 to 250mm.

     List model 4F620-20-AC100V, 4F620-15-AC100V, 4F620-20-DC24V, 4F620-15-DC24V, 4F620-20-AC100V, 4F620-15-AC100V, 4F420-08-AC110V, 4F410-10-LP-DC24V, 4F410E-10-TP-AC220V, 4F420-08-AC110V, 4F420-10-DC24V, 4F440-08-AC110V.

     ORDER CODE:

     Gửi
     back to top