Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Van Spirax Sarco 25P

     Pressure Reducing Valves Spirax Sarco 25P
     Nhà sản xuất: SPIRAX SARCO

     Cung cấp Van giảm áp Spirax Sarco.

     Series 25P.

     -Combination Pressure/Temperature Regulator 6' 25PT

     -Combination Pilot Operated Regulators Types 25PT 25PE 25TE 25 PTE

     -Sizing and Selection Chart-25T, 25TE, 25E, 25PT, 25PTE

     -Pressure Regulator With Air Loaded Pilot 1/2" to 4" 25PA

     -Combination Pressure/Temperature Regulator With Electric Override 1/2" to 4" 25 PTE..

     Xuất xứ USA-Brazil.

     Gửi
     back to top