Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Van Spirax Sarco LE33-Spirax Sarco KE73

     Van điều khiển Spirax Sarco
     Nhà sản xuất: SPIRAX SARCO

     Cung cấp van điều khiển khí nén Spirax Sarco

     Cung cấp van điều khiển điện Spirax Sarco.

     List các bộ van điều khiển Spirax Sarco phổ biến.

     Set 1

      -Control valve 2 port model LE33 PTSUSS2 size DN32, PN16,

     - Filter/Regulator 0.2 - 2.0 bar, 1/4 inch, model : MPC2

     - Electro-Pneumatic Positioner, model SP400

     - Pneumatic Actuator, model PN9123E

     Set 2

     -Control valve Type KE73 PTSUSS2 size DN40 PN16 Kvs 25

     -Pneumatic Actuators model : PN9123E

     -Electro-Pneumatic Positioner model EP500

     -Compressed air reducer filter model FR20A.

     Set 3

     - Control valve  model KEA73 CL125 DI size 1-1/2"

     - Filter/Regulator  model MPC2

     - Electro/Pneumatic Positioner, model đã có model EP5

     - Pneumatic Actuator, model : 5122.

     Set 4

     - Control valve  model KEA41 size 1/2"

     - Pneumatic Actuator, model : 5120.

     Set 5

     Control valve  model KE43 size DN25 PN16

     - Filter/Regulator  model MPC2

     - Electro/Pneumatic Positioner, model đã có model EP5

     - Pneumatic Actuator, model : 5123.

     Set 6

     - Control valve  model KEA71 NEW (DC5)

     - Pneumatic Actuator, model : PN5220.

      

      

      

     Gửi
     back to top