Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Xylanh WISE WCG Series

     Xylanh WISE WCG 80- 500
     Nhà sản xuất: WISE

     Cung cấp xylanh WISE

     Model : WCG 80 - 500

     Xylanh khí nén đế vuông.

     Bore size 80mm

     Hành trình 500mm

     Ren ngoài 22

     Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg)

     Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C

     Nhà sản xuất WISE PNEUMATIC-KOREA.

     Các model có sẵn.

     Xylanh WCG 50-250, Xylanh WCG 50-300, Xylanh WCG 150-350, Xylanh WCG 60-400, Xylanh WCG 80-50

     Xylanh WCG 100-150, Xylanh WCG 100-200, Xylanh WCG 100-250, Xylanh WCG 80-300, Xylanh WCG 100-350

     Xylanh WCG 100-400, Xylanh WCG 40-100, Xylanh WCG 40x150, Xylanh WCG 40-200, Xylanh WCG 40-250

     Xylanh WCG 40-300, Xylanh WCG 40-400, Xylanh WCG 63-400, Xylanh WCG 63-125, Xylanh WCG 80-75,

     v

     Product tags
     Gửi
     back to top