• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Bộ đếm xung LIKA C50-H-1024ZCU48L1

     Encoder Lika C50-H-1024ZCU48L1
     Manufacturer LIKA

     Bộ đếm xung LIKA-Xuất xứ ITALY.

     Model  C50-H-1024ZCU48L1

     Độ phân giải 1024 PR

     Tín hiệu output AB0,/AB0

     Đường kính trục  8mm

     Nguồn +5V-+30V(H output circuit)

     Cấp độ bảo vệ IP65

     Cáp 1 mét 

     Mục có sẵn 

     C50-H-1024ZCU410L2

     C51-H1024ZCU48

     C82-H-1024ZCZ435S506

     C50-H-100ZCU410

      

     back to top
     Filters