• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Encoder LIKA I58-H-1024-ZCU-48-RL7

     Encoder Lika I58-H-1024-ZCU-48-RL7
     Manufacturer LIKA

     Bộ đếm xung LIKA-Xuất xứ ITALY.

     Model : I58-H-1024-ZCU-48-RL7

     Độ phân giải 1024 PR

     Tín hiệu output AB0,/AB0 cap output

     Đường kính trục  8mm

     Nguồn +5V-+30V(H output circuit)

     Cấp độ bảo vệ IP64.

     Model có sẵn

     i58-Y-1024ZNF 28RL7. P/n 190902020

     back to top
     Filters