Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     WIKA

     CUNG CẤP ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT-ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ WIKA-ĐỨC

     Hiển thị
     per page
     Xem dưới dạng
     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 500°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 500°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA A52.100.1/2".L=100x6 (0~500) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 150°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 150°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA R52.100.1/2".L=140x8 (0~150) °C

     Picture of Đồng hồ áp suất màng WIKA 990.27

     Đồng hồ áp suất màng WIKA 990.27

     WIKA 232.34.115 + 990.27 (0~6000) KPA

     Picture of Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100 chân đứng 25 Bar

     Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100 chân đứng 25 Bar

     Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100.Bottom.1/2” NPT- 25 Bar

     Picture of Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.160 chân đứng 25bar

     Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.160 chân đứng 25bar

     Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.160.Bottom.1/2’’ NPT-25 Kgf/cm2 + PSI

     Picture of Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 chân sau 10bar

     Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 chân sau 10bar

     Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 Back 1/4” NPT ( 0 ~ 10 ) Kgf/cm2 + PSI

     Picture of Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 chân đứng 0-16 bar

     Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 chân đứng 0-16 bar

     Đồng hồ áp suất WIKA 232.50.63 Bottom 1/4” NPT 0-16 bar

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 150°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 150°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA A52.100.1/2".L=100x6 (0~150) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 200°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 200°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA A52.100.1/2".L=100x6 (0~200) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 300°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 300°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA A52.100.1/2".L=100x6 (0~300) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 100°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân sau A52 100°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA A52.100.1/2".L=250x6 (0~100) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 100°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 100°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA R52.100.1/4".L=200x6 (0~100) °C

     Picture of Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 300°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA chân đứng R52 300°C

     Đồng hồ đo nhiệt độ WIKA R52.100.1/2".L=50x6 (0~300) °C

     Picture of Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng 213.53.100-10 bar

     Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng 213.53.100-10 bar

     Đồng hồ áp suất WIKA chân đồng 213.53.100-10 bar

     Picture of Đồng hồ áp suất màng WIKA 990

     Đồng hồ áp suất màng WIKA 990

     Đồng hồ áp suất màng WIKA 990

     back to top