• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Encoder Heidenhain EQN1325.049-2048-P9 (ID 655251-52)

     Encoder Heidenhain EQN1325.049-2048-P9
     Manufacturer HEIDENHAIN

     Encoder Heidenhain tuyệt đối dạng lỗ, seri EQN 1325

     Encoder Heidenhain EQN1325.049-2048-P9  dùng với motor Siemens 1FK7083-5AF71-1UG3-Z+K23.

     Để báo giá chính xác model encoder Heidenhain.Cần cấp model kèm ID hoặc ID.Nr. như hình bên dưới.

     Model EQN1325.049-2048-M8 và EQN1325.049-2048-P9.

     Seri EQN 1325 : EQN 1325.001, EQN 1325.011, EQN 1325.020, EQN 1325.035 EQN 1325.041, EQN 1325.046, EQN 1325.048, EQN 1325.049.

     back to top
     Filters