Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Ống hơi FESTO PUN

     Plastic tubing standard O.D FESTO
     Nhà sản xuất: FESTO

     Cung cấp ống hơi FESTO PUN.

     Hiện tại mã cũ PUN đã update thành PUN-H

     PUN-4X0,75-BL update PUN-H-4X0,75-BL

     PUN-6X1-BL update PUN-H-6X1-BL

     PUN-8X1,25-BL update PUN-H-8X1,25-BL

     PUN-10X1,5-BL update PUN-H-10X1,5-BL

     PUN-12X2-BL  update PUN-H-12X2-BL

     PUN-16X2,5-BL update PUN-H-16X2,5-BL.

     Size ống màu đen : PUN-H-4X0,75-SW, PUN-H-6X1-SW, PUN-H-8X1,25-SW, PUN-H-10X1,5- SW, PUN-H-12X2-SW, PUN-H-16X2,5-SW.

     Order ống FESTO.  

     Gửi
     back to top