Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Van tiết lưu Pisco

     Van tiết lưu Pisco
     Nhà sản xuất: PISCO

     Cung cấp van tiết lưu PISCO.

     Van giảm áp Pisco

     Các series van tiết lưu Pisco

     Flow Controllers & Needle Valves

      1)  Flow Controller.

        -JSC (Elbow) , JSS (Free) , JSMU (Small Union Straight), JSM (Universal).

      2)  Flow Controller PP (polypropylene).

        - PJSC Elbow, PJSMU Union.

     3)   Flow Controller SUS303 Equivalent.

       - SJSC Elbow.

     4)  Orifice Flow Controller (Tamper-proof).

       - JKC Straight, JKL Elbow.

     5)  Needle (Throttle) Valve.

       - JNC Elbow, JNS Free type, JNMU Union Straight.

     6)  Needle (Throttle) Exhaust Valve.

       - ET Exhaust Throttle Valve.

     7)  Needle (Throttle) Valve PP (polypropylene).

       - PJNC Elbow, PJNMU Union Straight.

     8)  Needle (Throttle) Valve SUS316.

       - SSNC Elbow.

      

     9)  Orifice Fitting (Tamper-proof).

       - PC-M-orifice Mini Straight, PL-M-orifice Mini Elbow, PC-orificeStraight, PL-orificeElbow.

     10) Quick Exhaust Valve.

       - EQ-C-P-CIN-OUT-EX:Fitting-Thread-Fitting, EQ-P-C-CIN-OUT-EX:Thread-Fitting-Fitting, 

       - EQ-C-P-E IN-OUT-EX:Fitting-Thread-Needle with Silencer, EQU Union Straight Mini Silencer type,

       - EQY Union Straight Mini Port type, EQE Union Straight Mini Needle with Silencer type, 

       - EQH Cylinder direct mount, Female thread, EQH-E Cylinder direct mount, Silencer throttle.

     11) Flow Controller Brass.

       - KJSC Elbow, KJSC-1 Elbow without cover.

     12) Flow Controller Anti Spatter.

       - JSC-V-0Elbow.

     13) Needle (Throttle) Valve Brass.

       - KJNC Elbow, KJNC-1 Elbow without cover.

     14) 2 Stage Flow Controller

       - BJSU Union Straight, BJSB Bracket.

     15) Slot-head Flow Controller.

       - JSDC Elbow, JSDS Free type

     Gửi
     back to top