Công Ty TNHH
Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp C&T

  • Danh mục
   No categories were found that matched your criteria.
   • Nhà sản xuất
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Sản phẩm
    Không tìm thấy sản phẩm hay thông tin mà bạn cần tìm kiếm
     • search title
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Thiết bị rung Kendrion OAC-WSB-WSN-WE

     Thiết bị rung Kendrion OAC-WSB-WSN-WE
     Nhà sản xuất: KENDRION

     Vibrating Solenoid OAC

     Thiết bị rung Kendrion

     Xuất xứ Đức.

     -List type OAC : Kendrion OAC003001, Kendrion OAC003002, Kendrion OAC005002,                                 

     Kendrion OAC006001, Kendrion OAC006002, Kendrion OAC007001, Kendrion OAC007002,                     

     Kendrion OAC009001, Kendrion OAC009002.

     -List Type WSB : Kendrion WSB010001, Kendrion WSB010002, Kendrion WSB011001, 

     Kendrion WSB011002, Kendrion WSB012001, Kendrion WSB012002, Kendrion WSB013001, 

     Kendrion WSB013002, Kendrion WSB014001, Kendrion WSB014002.

     -List type WE : Kendrion WEG019002, Kendrion WEL027002, Kendrion WEO036002.

     -List type WSN : Kendrion WSN007002, Kendrion WSN008002.

     Kiểu lắp đặt :

     Thông số kỹ thuật :

     Gửi
     back to top